//Samenwerking tussen stichting en Denk partij versterkt

Samenwerking tussen stichting en Denk partij versterkt

De voorzitter van onze stichting, Abulqasim Abdulaziz, en de secretaris Alişir Aziz kwamen samen met de parlementsleden van de Denk partij bijeen in het Nederlandse parlement. We hebben uitgebreid overlegd over nieuwe initiatieven met betrekking tot de Oeigoeren in het Nederlandse parlement en de implementatie van eerder aangenomen wetten door parlementsleden. We hebben besloten om onze samenwerking in de toekomst te versterken.

We hopen dat onze ontmoeting tot goede resultaten zal leiden en we bedanken de Denk partijleden voor hun warme ontvangst en interesse.