//Nieuw logo voor Stichting Europa Oost Turkistan Educatie centrum

Nieuw logo voor Stichting Europa Oost Turkistan Educatie centrum

Het logo van Stichting Europa Oost Turkistan Educatie centrum is veranderd. Het logo was al een aantal jaren in gebruik, maar het voldeed niet aan de technische eisen. Met de instemming van alle bestuursleden is het vervangen door een nieuwe logo dat wel aan de technische eisen voldoet. Hierbij willen wij graag iedereen op de hoogte stellen.