Op 1 oktober 2023 zullen broeders en zusters in Nederland zich verenigen voor een essentiële vreedzame demonstratie, gericht tegen de onderdrukking en het geweld dat al geruime tijd door de Chinese Communistische Partij op ons…

Bezoek aan de burgemeester van Zeist

Op 8 juli, heeft een commissie onder leiding van Abdurahman Abla, de voorzitter van de stichting Europa Oost-turkestan Educatie Centrum, een bezoek gebracht aan de Nederlandse burgemeester van Zeist, de heer Kos Jansen, in zijn…

Herdenking van de opstand van Barin

30 jaar geleden, toen het volk onder leiding van Zainidin Yusuf in het dorp Aktu Barin in opstand kwam tegen de Chinese indringers, richtte China een bloedbad aan in het dorp Barin in ons land.…

Protesten Tegen CHINESE Bezetting

1949-10-01 De dag dat Oost-Turkestan werd bezet door het wrede porselein! OP 1 Oktober hebben we in Den Haag geprotesteerd om deze zwarte dag niet te vergeten en niet te vergeten!